یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 17 November 2019

نظام جامع منابع انسانی:مدلی تلفیقی ویکپارچه از مفاهیم ومبانی در منابع انسانی

در مبانی نظری منابع انسانی مباحث گسترده ای مطرح می باشد.بسیاری از کتب ومقالات موجود مطالبی جامع در این خصوص را ارائه نمی دهند.در این جزوه سعی شده است تا مدلی جامع وگسترده از نظام جامع منابع انسانی تدوین شده وتمام مباحث را تشریح نماید.دانلود ومطالعه نمایید.

کد خبر: 168 | به روز رسانی: 17-03-1396 ساعت 07:53:14