یکشنبه, ۳ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 24 November 2019

آشنایی با مرکز خدمات مشاوره مدیریت تدبیر

بنام معشوق ازلی و ابدی--- مرکز خدمات مدیریت تدبیر فعالیت خود را از سال 1390 شروع نموده است.این مرکز با رسالت ارتقای جایگاه علم در عمل وبا رویکردی نوین وهمگام با توسعه فنآوری اطلاعات وکشف دانش ،فعالیت خود را  با راه اندازی سایت مشاور و ارائه مطالب علمی در حوزه علوم انسانی آغاز نموده است.

جهت گیری کلی مرکز ،جذب نیروهای متخصص در قالب گروههای تخصصی وهمکاری برای ارتقای سطح توانمندی آنها وتولید محصولات علمی است.از این رو عضویت در گروههای مذکور رایگان بوده واز آن استقبال می کنیم.

سیاست کلی مرکز،فراهم آوردن زمینه همکاری متقابل میان اعضای گروههای تخصصی است.براین مبنا کلیه کسانی که به هر مبحثی تسلط داشته باشند ویا توانمندی لازم را کسب نمایند، می توانند در ارائه خدمت به دیگران با مرکز همکاری کنند.اعضای گروه ها از این طریق هم به توانمندتر شدن خود کمک می کنند وهم درآمدی را برای خود ایجاد می نمایند.

هم افزایی معیار کلیدی موفقیت مرکز است.براین اساس، مرکز وبه دنبال آن گروههای تخصصی ودرنهایت هر فرد هنگامی موفق خواهد شد که با برنامه های پویا وآینده نگر واز طریق همکاری با دیگران وسیاست یادگیری ویاد دهی همزمان وگذر از منافع فوری و زودگذر فردی، با منابع وهزینه بسیار کمتر به توانمندی دوچندان دست یافته وبه به طور همزمان  خود ودیگران را به نتایج قابل ملاحظه واستثنائی برسانند.  

بدیهی است جهت گیریها ونتایج مورد انتظار فوق هنگامی محقق می شوند که تک تک افراد ،گروههای تخصصی ودرکل مرکز سرشاراز انگیزه وانرژی برای توانمند شدن باشند.

از برنامه های آتی مرکز ،راه اندازی پورتال آموزش الکترونیکی است. در همین راستا، تولید محتوای آموزشی استاندارد وچند رسانه ای جزو ضروریات توسعه این امر می باشد .مرکزاز تولید محتوای جذاب توسط اعضای گروه ها در این زمینه و به خصوص فراهم کردن زمینه بهره بردن از تجربیات ودانش آنها حمایت می کند.

کد خبر: 186 | به روز رسانی: 30-06-1397 ساعت 11:40:24