یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 17 November 2019

فرایند ثبت نام در گارگاههای آموزشی وخدمات مشاوره تحقیقات کاربردی

سلام دوستان گرامی، برای استفاده از خدمات آموزشی ومشاوره ای مرکز بایستی مراحل زیر را دنبال کنید.

  • فرایند وچارچوب نیاز سنجی وبرنامه های درسی را به دقت مطالعه فرمایید و با کمک آن از توانمندی خود یک ارزیابی داشته باشید.این مطالب را می توانید درمنوی مرکز خدمات مدیریت پوینده مشاهده ودانلود کنید.
  • براساس خود ارزیابی فوق،حداکثر سه اولویت دریافت خدمات آموزشی را تعیین کنید وعنوان وکد آنها را یادداشت کنید.
  • فرم تقاضای دریافت خدمات آموزشی پیوست با نامsabte.naam.formرا دانلودکرده وتکمیل نموده وبه آدرس ایمیل ذکر شده ارسال کنید.
  • در قسمت توانمندیها ونیازهای آموزشی فرم،شرحی بر وضعیت خود ومشکلات احتمالی بدهید.
  • در یک مدت زمان محدود با شما برای شرکت دریک جلسه مشاوره حضوری ویا غیر حضوری رایگان هماهنگی می شود.
  • در صورت مراجعه در جلسه، کلیه مدارک کار تحقیقی خود را به صورت الکترونیکی(فایل)ودر صورت ممکن نسخه چاپی آن را بیاورید.
  • در جلسه مشاوره اولیه به یک جمع بندی درخصوص نیازها،استعدادهاوتوانمندیهای شماازیک طرف وخدمات آموزشی ومشاوره ای مناسب شما می رسیم.
  • درهمان جلسه، فرم ثبت نام   قطعی ونحوه همکاری تکمیل ومبادله می شود.براساس شیوه ونوع خدمات مورد توافق شده با شمادر طی حداکثر هفت(7) روز تقویم آموزشی تهیه گردیده وساعات مشاوره وآموزش با هماهنگی مجدد با شما تعیین وبه طور رسمی به شما اعلام می گردد.
کد خبر: 188 | به روز رسانی: 07-03-1396 ساعت 08:25:23