جمعه, ۲۴ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Friday, 15 November 2019
مدیریت استراتژیک

سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک یکپارچه

 

 

مديريت و رهبري سازمان دستخوش تغييرات زيادي شده است و به اهدافي روشن و هماهنگي ميان کارکنان و دواير نياز دارد. اين تغييرات بنيادين به يک برنامه استراتژيک نياز دارد که در واقع نقشه راه براي آينده‌اي روشن خواهد بود. نيروي انساني عامل اصلي اجراي اين استراتژي است و بنابراين مديريت استراتژيک عملکرد ابزاري است که رسيدن به اهداف بلندمدت سازمان را تضمين مي‌کند.

تحقيقات انجام شده به طور صريح بيان مي‌کنند که يک سيستم مديريت عملکرد استراتژيک بايد بطور کامل بکار گرفته شود تا اهداف اجرائي مديريت عملکرد تضمين شود. يک سيستم کامل مديريت عملکرد استراتژيک را مي‌توان براساس پيش‌بيني ميزان دستيابي به مزاياي مديريت عملکرد سنجيد. بکارگيري کامل يعني شرايطي که در آن عوامل حياتي موفقيت و شاخص‌هاي کليدي عملکرد سازمان که در سيستم جاري ارزيابي عملکرد مورد بررسي قرار مي‌گيرند محقق شود.

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.

آدرس ایمیل: INFO@MOSHAVER.ME

کد خبر: 194 | به روز رسانی: 10-05-1397 ساعت 03:02:43