یکشنبه, ۲۱ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 13 October 2019

نظام مدیریت استراتژیک یکپارچه(نمای)

سلام دوستان گرامی: فرایند مدیریت استراتژیک در طول سالهای اخیر جزو مناسب ترین ورضایت بخش ترین ابزار و رویکرد در مدیریت سازمان مورد استفاده سازمانهای بزرک وکوچک در سطح جهان قرار گرفته است.نتیجه یک مطالعه در نمودار زیر آمده است.نمودار نشان می دهد که برنامه ریزی استراتژیک جزو ابزارهای با بیشترین کاربرد وبا رضایت بالا بوده است.اما برنامه ریزی استراتژیک و به دنبال آن نظارت وکنترل ودر نهایت سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک از پیچیده ترین وظایف مدیریت عالی سازمان می باشد.

الگوی پیشنهادی ما همان گونه که از اسمش پیداست می خواهد ضمن توجه به مبانی موجود،موارد مشکل ساز وپیچیده را حل کند.این رویکرد در چندین سازمان داخلی به کار گرفته شده وهم در مدل سازی وهم در یکپارچه سازی کارایی بسیار خوبی دارد.

[بر ترین ابزارهای مدیریت سازمان]

دراینجا اشاره ای مختصر به واژه های مورد استفاده در عنوان می شود.برای اطلاع بیشتر به مبانی وتعاریف به مطالب ارائه شده درساین مراجعه نمایید.برای طی یک دوره آموزشی وتسلط بیشتر به مبانی، به سایت www.tadbirlms.com مراجعه کرده ومطالب مورد نیاز خود را به صورت رایگان مطالعه کنید.

الف- نظام به مفهوم اجزای بهم پیوسته ای است که می توان به راحتی ارتباط میان متغیرها را تعریف ویا مشاهده نمود.

ب- مدیریت استراتژیک شامل فرایند تحقیق،تدوین برنامه،نظارت وارزیابی است که امکان بازخور وانمجام اصلاحات جزئی وکلی را فراهم میآورد.

پ- یکپارچه به معنی بهم پبوستگی ومرتبط بودن کلیه عناصر موجود در سیستم می باشد.برای نمونه می توان تاثیر افزایش فروش را در تحقق چشم انداز به صورت    لحظه ای مشاهده نمود.

ت- این نظام قابلیت جامعیت مباحث وموضوعات را نیز دارد.بدین معنی که به جای توجه به بعضی از ویژگیهای کسب وکار به همه جنبه های مرتبط ومهم در سازمان در فرایند برنامه ریزی توجه شود.

از همه علاقه مندان به موضوع ومدیران برنامه ریزی در سازمانها دعوت می شود برای آشنایی با "نمای" با ما  آدرس زیرتماس بگیرند :

info@moshaver.me

moshaver.me@gmail.com

ویا به ادرس سایت  مراجعه نمایند.

http://rc.tadbir.me

کد خبر: 199 | به روز رسانی: 14-03-1397 ساعت 12:34:10