پنجشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Thursday, 12 September 2019

برنامه‌ريزی منابع سازمانی (ERP)؛ پیاده سازی و شناسايی عوامل موثر

سيستم برنامه‌ريزي منابع سازمان، سيستم اطلاعاتي است كه مشتمل بر عملكردهاي اصلي تداركات، توليد، توزيع، منابع انساني، مالي، لجستيك، بازاريابي و فروش مي‌باشد كه به وسيله مجموعه‌اي از ماژول‌هاي مرتبط و يكپارچه، تمامي منابع انساني، مالي، لجستيك، بازاريابي و فروش مي‌باشد كه به وسيله مجموعه‌اي از ماژول‌هاي مرتبط و يكپارچه، تمامي منابع و كاركردهاي سازمان (برنامه‌ريزي توليد، كنترل موجودي، فروش، منابع انساني و ...) را يكپارچه كرده و در قالب يك پايگاه داده و معماري اطلاعات مشترك، استاندارد و يكپارچه مي‌كند. متأسفانه با وجود منافع بي‌شماري كه استقرار موفقيت‌آميز اين سيستم به همراه دارد: به علت پيچيدگي بالاي اين سيستم، نبود مدل‌ها و راهكار‌هاي جامع براي استقرار سيستم، پياده‌سازي آن در سازمان‌ها با خطرپذيري بالا و مخاطرات فراوان همراه است تا جايي كه بر اساس مطالعات صورت گرفته دراين حوزه، تا كنون اين سيستم در 50 درصد پروژه‌هاي پياده‌سازي با شكست مواجه شده و در 90 درصد آن‌ها فراتر از زمان و بودجه مصوب اوليه عمل شده است..

درفایل پیوست می توانید لیستی از منابع منتخب در باره موضوع مشاهده نمایید. در صورتی که به بانک منابع مورد نظر نیاز داشتید با مدیر سایت به آدرس زیر تماس بگیرید تا در اسرع وقت منابع یافت شده برای شما ارسال گردد.خدمات مشاوره پژوهش نیز از همین طریق به صورت رایگان به شما ارائه می شود.

آدرس ایمیل: INFO@MOSHAVER.ME

کد خبر: 230 | به روز رسانی: 06-06-1396 ساعت 09:10:38