پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Thursday, 14 November 2019

روشی سریع برای یادگیری زبان انگلیسی

سلام دوستان عزیز:   درمیان تجربیات گذشته برای یادگیری زبان انگلیسی به یاد کتابی افتادم که مرا در زمینه های مختلف خیلی کمک می کرد. روش کلی کتاب تکیه بر روی نکاتی بود که اغلب علاقه مندان با زبان مادری غیر انگلیسی را دچار اشتباده می کرد.این کتاب در زمان قدیم تحت عنوان بگو مگوی انگلیسی ترجمه شده بود. ولی نتوانستم این ترجمه را در فضای مجازی پیدا کنم.........

تلاش من براین است تا هر هفته تعدادی از این نکات را برای عبلاقه مندان در سایت قرار دهم. مطالب در زمینه های مختلف بر مبنای عناوین کتاب ارائه شده است. درآینده نزدیک توضیحات به صورت صوتی تصویری نیز تهیه وارائه خواهد شد.برای مشاهده عناوین ومطالب به منوی خودآموز زبان انگلیسی در همین سایت مراجعه نمایید وبرای آزمون وجواب تمرینات ارائه شده به آدرس زیر بروید.

WWW.TADBIRLMS.COM

 

کد خبر: 245 | به روز رسانی: 10-02-1398 ساعت 10:40:17