چهارشنبه, ۲۲ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Wednesday, 13 November 2019

بازی کردن با یک تیم

Play for a team, not with a team

سلام دوستان. او به طور معمول با آن تیم بازی می کند. عضو یک تیم بازی برای یک تیم بازی می کند.لطفا جمله درست را چندین بار در روز مشاهده وتکرار نمایید.

Play for a team, not with a team.
Don't say: He plays regularly with that team.
/ Say: He plays regularly for that team.
 

کد خبر: 249 | به روز رسانی: 12-02-1398 ساعت 12:27:47