پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Thursday, 14 November 2019

ترجیح دادن چیزی نسبت به چیز دیگری

Prefer to, not from

سلام دوستان. من مداد آبی را به قرمز ترجیح می دهم. دقت کنید که بعد از حرف اضافه قرار است که اسمی بیاید.اگر می خواهید  عملی یا فعلی بیاید قاعده کمی متفاوت است.لطفا جمله درست را چندین بار در روز تکرار کنید وبه خاطر بسپارید.

Prefer to, not from
Don't say: I prefer a blue pen from a red one.
 Say: I prefer a blue pen to a red one
 

کد خبر: 250 | به روز رسانی: 13-02-1398 ساعت 01:21:05