پنجشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Thursday, 12 September 2019

روزي پسر كوچكي در خيابان سكه اي يك سنتي پيدا كرد

روزي پسر كوچكي در خيابان سكه اي يك سنتي پيدا كرد.او از پيدا كردن سكه آن هم بدون زحمت خيلي ذوق زده شد .اين تجربه باعث شدكه او بقيه روزهاي عمرش هم با چشمهاي بازسرش را به سمت پايين بگيرد و به دنبال سكه بگردد.او در مدت زندگيش 296سكه1سنتي / 48سكه 5 سنتي/ 19سكه10سنتي/ 16سكه 25سنتي/ 2نيم دلاري و يك اسكناس مچاله شده پيدا كرد.يعني جمعا13دلارو 26سنت.اما در برابر بدست آوردن اين ثروت او زيبايي دل انگيز 31396طلوع خورشيد /درخشش 157رنگين كمان و منظره درختان افرا را از دست داد.او هيچگاه ابرهاي سفيدي را كه بر فراز آسمانها در حركت بودند نديدو پرندگان در حال پرواز /درخشش خورشيد و لبخند هزاران رهگذر هرگز جزيي از خاطرات او نشد.

کد خبر: 54 | به روز رسانی: 14-11-1393 ساعت 09:38:08

دیدگاه‌ها

تصویر mohamadyar

با سلام و احترام فکر می کنم آدمها همیشه اولین موفقیت رو بهانه ای برای صرف عمرشون بدونن.شاید ما هم همین طور باشیم ولی سکه ما اون سکه کودک نباشه و ما هم بی خبر باشیم .

صفحه‌ها