پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Thursday, 14 November 2019

مفاهیم ومبانی مدیریت ریسک

            بسياري از نويسندگان و صاحبنظران، ريسك را به طرق مختلف تعريف كرده‏اند، كه البته تعريف هيچكدام از آنها غلط نيست و بسيار به هم نزديك است. ولي ريسك را برخي از كارشناسان و صاحبنظران اين گونه تعريف كرده‏اند:«ريسك به عنوان انحراف در پيشامدهاي ممكن كه در يك موقعيت معين وجود دارد، تعريف شده است.»

            اما ريسك از نظر تئوري به معناي«احتمال انحراف از ميل به هدف مطلوب در زماني مشخص است و«خطر» عامل و علت بوجود آوردن انحراف محتمل است».

            Rewe(1988) ريسك را به اين صورت تعريف مي‏كند:«پتانسيلي براي شناسايي نتايج ناخواسته و منفي يك رويداد» و مخالف با ريسك، عملي در جهت كنترل آن است. Kaplanو Garrick(1981) ريسك را با مطرح كردن سه سوال ذيل تعريف كرده‏اند:

1- چه اشتباهي مي‏تواند موجب مواجهه با خطر شود؟

2- چه احتمالي وجود دارد كه اين عمل اتفاق بيافتد؟

3- اگر اتفاق بيافتد، نتايج آن چيست؟

پس ما بايد ريسك را به عنوان موضوعي سه گانه تعريف كنيم:

            الف) سناريوي رويداد: سناريوي رويداد توصيفي از رويداد تحت مطالعه است.

            ب) احتمال وقوع: احتمال وقوع تعيين كمي احتمالي است كه رويداد بر آن اساس اتفاق مي‏افتد.

            ج) نتيجه: نتيجه به عنوان شهرت رويداد يا واقعه تعريف مي‏شود.

            براي اكثر مردم مفهوم ريسك عبارت است از عدم قطعيت نتيجه در يك شرايط معين و در زماني خاص. به هر حال ريسك دو مفهوم را همواره با خود يدك مي‏كشد،«آينده» و«شك». بنابراين حادثه‏اي كه مربوط به آينده نباشد و يا در مورد وقوع آن شك نداشته باشيم، ديگر ريسك تلقي نخواهد شد.

            آنچه مهم است تفاوت عمده ريسك با شانس است. ما در اينجا ريسك را نه به عنوان احتمال برد و باخت، بلكه به عنوان احتمال صرف بين زياد كردن يا زياد نكردن در نظر مي‏گيريم. به عنوان مثال«من با خريد اين ماشين برد مي‏كنم» يعني اينكه«شانس من خوب بوده است.» اما ريسك به مفهوم اين است كه مثلاً بپرسيم«احتمال دزديده شدن اين ماشيني كه مي‏خواهم بخريم، چقدر است؟» در جمله اخير بحثي از سود يا منفعت ناشي از سرمايه‏گذاري نيست. برای مطالعه ادامه مطلب فایل پیوست را دانلود کنید.

کد خبر: 62 | به روز رسانی: 07-03-1394 ساعت 05:54:28

دیدگاه‌ها

تصویر zahrahamidi

باسلام حضور استاد گرامی وتشکر از مطالب ارزنده شما: تعریف دیگری از ريسك اینکه ریسک بر مي گردد به نوسان در خروجي عملكرد نهادمالی، كه اين نوسان از قبل قابل پيش بيني نباشد. در ارتباط با نهاد مالي ريسك زيان بالقوه ايست كه يا مستقيما از زيان هاي درآمد و سرمايه حاصل مي شود و يا به صورت غيرمستقيم از محدوديت هايي بوجود مي آيد كه توانايي نهاد مالي را براي دستيابي به اهداف تجاري و مالي خود كاهش مي دهد.درمرحله شناسایی ریسک بايد يك بانك اطلاعاتي تشكيل شود و اطلاعات مربوط به انواع ريسك‌هاي تهديد كننده و شناسايي شده به صورت منظم و طبقه بندي شده در آن ها نگهداري شود تا بتوان زمينه و بستر مناسب براي تصميم گيري در مراحل بعدي را فراهم كرد. مديريت ريسك در مرحله تجزيه و تحليل ريسك ها، دو هدف مهم و اساسي را دنبال مي كند: تعيين اهميت نسبي و ريسك هاي شناسايي شده و طبقه بندي و اولويت بندي هريك از آن ها از نظر تاثيري كه بر ساختار مالي و عملياتي موسسه بر جاي مي گذارند. فراهم كردن اطلاعات لازم براي تعيين روش يا تركيبي از روش هاي مناسب براي مقابله و ايجاد پوشش براي ريسك‌ها. مجموعه اقداماتي كه مديريت ريسك در اين مرحله انجام دهد را مي توان با دو عنوان كلي به اين شرح دسته بندي كرد: اقدام هايي كه به كنترل يا كاهش ريسك منتهي مي شود. اقدام هايي كه به تامين مالي ريسك مي انجامد.
تصویر user1

با سپاس از مطلبتون.اگه مقاله یا مطلبی دارید به ایمیل بفرستید تا به اسم خودتون در سایت بگذارم.

صفحه‌ها