شنبه, ۲۵ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Saturday, 16 November 2019

از بیل گیتس پرسیدند: «از تو ثروتمند تر هم هست؟»
در جواب گفت: «بله، فقط یک نفر.»
پرسیدند: «کی هست؟»
در جواب گفت:

مشخصات پایان نامه های دانشجویی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران در مقاطع کارشناسی ارشد ودکتری را در فایل پیوست مشاهده کنید.

THE FIVE DIGITAL FREEDOMS

By Gary Hamel and Polly LaBarre

August 28, 2013 at 12:05pm

digital freedom challenge

For too long the ruling ideology of too many organizations has been control: controlling people, controlling information, controlling deviations from the norm. The good news is that we already have a potent model of freedom as an organizing principle. It’s called the Internet.

حتماً این جمله را شنیده اید که «صدای عمل بلندتر از کلمات است.» این مسئله مخصوصاً در مورد «زبان بدن» صحت دارد. «زبان بدن» نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن می توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمود.

Subscribe to آموزش