سه شنبه, ۲۳ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Tuesday, 15 October 2019

دانشجوی گرامی سلام

مروری بر مباحث کلیدی امار برای درک چگونگی مباحث ضروری است گرچه برای رشته های مدیریتی صرفا مروری برآنها کافی است. دانشجویانی که به مباحث فنی وریاضی آمار علاقه مند هستند.اسلاید پیوست را مطالعه کنند.برای سایر دانشجویان مرورمطالب کافی است.

Subscribe to آمارتوصیفی