شنبه, ۲۰ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Saturday, 12 October 2019

بررسی عوامل موثر بر خودکارآمدی ملی در زمینه علم و فناوری برای تحقق اهداف چشم­ انداز» نگارش: حمزه خواستار با استفاده از روش تم انجام شده است.دانلود ومطالعه کنید.لطفا در صورت ارجاع دهی نکات نگارنده را رعایت نمایید.

گراندد تئوري يك روش تحقيق كيفي است كه براي بررسي فرايندهاي اجتماعي موجود در تعاملات انساني بكار مي رود

گراندد تئوري روشي فرآيند محور است كه امكان بررسي و تغيير يك پديده در طول زمان و توصيف مراحل مختلف آن را مي دهد. در اين گروه از تحقيقات، هدف تنها معني دار نمودن اطلاعات كيفي نيست، بلكه هدف تعيين ارتباط بين طبقات مفهومي و شرايطي است كه تحت آن شرايط، ارتباطات تئوريك بدست آمده، تغيير كرده و يا برقرار مي شود.مطالب جالب پیوست را مطالعه کنید.

تحقيق كيفي براي كسب دانش، اگاهي از طريق كشف معاني است و رسيدن به اين مهم را نه از طريق شناسائي علتي بلكه درك كامل مفهوم به دست مي آورد و با استفاده از يك چارچوب كل نگربعنوان وسيله اي براي كشف عمق، غنا و پيچيدگي هاي ذاتي يك پديده بكار ميرود.مجموعه مطالب پیوست را داتلود ومطالعه کنید.

برای آشنایی با روش تحقیق آمیخته به مقالات پیوست مراجعه کنید.

دانشجوی گرامی سلام

مروری بر مباحث کلیدی امار برای درک چگونگی مباحث ضروری است گرچه برای رشته های مدیریتی صرفا مروری برآنها کافی است. دانشجویانی که به مباحث فنی وریاضی آمار علاقه مند هستند.اسلاید پیوست را مطالعه کنند.برای سایر دانشجویان مرورمطالب کافی است.

دانشجوی گرامی سلام

برای مطالعه وبحث کاربرد آزمونهای آماری فایلهایی برای هر مبحث درسایت قرارداده می شود.مطالعه کنید وسوالات خود را درکلاس مطرح کنید.این فایل آزمون آماری من ویتنی را توضیح می دهد.اما همیشه به خاطر داشته باشید که مباحث کلاسی اساس آزمون کلاسی می باشد.

برای مطالعه وبحث کاربرد آزمونهای آماری فایلهایی برای هر مبحث درسایت قرارداده می شود.مطالعه کنید وسوالات خود را درکلاس مطرح کنید.این فایل آزمون آماری کروسکال والیس را توضیح می دهد.اما همیشه به خاطر داشته باشید که مباحث کلاسی اساس آزمون کلاسی می باشد.

دانشجوی گرامی

برای مطالعه وبحث کاربرد آزمونهای آماری فایلهایی برای هر مبحث درسایت قرارداده می شود.مطالعه کنید وسوالات خود را درکلاس مطرح کنید.این فایل آزمون فریدمن را توضیح می دهد.اما همیشه به خاطر داشته باشید که مباحث کلاسی اساس آزمون کلاسی می باشد.

دانشجوی گرامی سلام

مباحث متنوعی در حوزه توصیف وتحلیل آماری از سایت های گوناگون بخصوص سایت آماردانان برای شما دریک فایل قرارگرفته شده است. دانلود ومطالعه کنید.

سلام دانشچوی گرامی

کاربران فعال سایت درتلاش هستند تا اطلاعات مفید ومورد نیاز شما را یافته ودر سایت قرار دهند.شما هم اگر اطلاعات مفیدی دارید برای هماهنگ کننده کلاس ارسال کنید تا به اسم خودتان در سایت قرارداده شود.جزوه پیوست روش استفاده از نرم افزار اس پی اس اس برای توصیف وتحلیل داده های آماری است.این متن کامل نیست ولی برای ابتدای کار برای دانشجویان بخصوص روش تحقیق وتحلیل آماری توصیه می شود.درهر حال مطالب کلاس اساس ازمون ها است.

صفحه‌ها

Subscribe to پژوهش