پنجشنبه, ۲۳ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Thursday, 14 November 2019

هلدینگ یا شرکت مادر را به طورمشخص می توان شرکتی دانست که دارنده سهام شرکت دیگری باشد . با این وجود، بر اساس کاربرد عمومی این عبارت، شرکت مادر شرکتی است که دارنده بخش زیادی از سهام سایر شرکتهاست وبه این ترتیب بر آن شرکتها کنترل دارد. شرکتهایی که شرکت مادر آنها را تحت کنترل خود دارد به نام «شرکت فرعی» خوانده می شود . شرکت مادر می تواند صددرصد سهام شرکتهای فرعی را تحت تملک خود داشته باشد . اما اغلب از نظر کنترل کاری درچنین سطحی قرار ندارد.

نوآوري‌هاي جدید با سرعتي سرسام آور درحال پيشرفت هستند و جوامع بطورعام و بازار بصورت خاص با شتابي وصف‌ ناپذير به دنبال ترفندهايي هستند كه بقايشان را در اين عرصه آشفته تضمين كند. فلسفه شركت‌ها ديگر برمبناي سوددهي كه در حالت سنتي وجود داشت نيست و براي بقا بايد با مهارت و پابه پاي رقبا جلو بروند و به قواعد جديد بازي كاملا مسلط شوند.

در مبانی نظری منابع انسانی مباحث گسترده ای مطرح می باشد.بسیاری از کتب ومقالات موجود مطالبی جامع در این خصوص را ارائه نمی دهند.در این جزوه سعی شده است تا مدلی جامع وگسترده از نظام جامع منابع انسانی تدوین شده وتمام مباحث را تشریح نماید.دانلود ومطالعه نمایید.

این واقعیت که رضایت شغلی نه تنها از کارکرد و ویژگی‏های عینی کار، بلکه از انگیزه‏های افراد نیز سرچشمه می‏گیرد، اولین بار توسط مورس مطرح شد. برای پاسخ گویی بدین ابهامات، رویکرد کنش اجتماعی به جست‏وجوی معنای ذهنی کنشگران در روابط اجتماعی و ازجمله روابط کاری می‏پردازد. (وبر، 1374، ص 3ـ8) گلد تورپ و همکاران وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بدون شناخت معانی نسبت داده شده به فعالیت شغلی از طرف کارکنان، رضایت شغلی قابل تبیین نیست.

مقدمه:  به دلیل محدودیت قدرت درک انسانها از آنچه که درپیرامون می گذرد و نیز محدویت و نقص کسب تجربه ،همواره با عدم قطعیت و حتمیت مواجه هستند. عدم حتمیت در رابطه با کفایت اطلاعات و عدم قطعیت دررابطه با جامعیت اطلاعات، از موارد خطای سازمانها درتصمیم گیری بوده و هست. زیرا سازمانها معمولاً فاقد اطلاعات جامع و همه جانبه از محیط پیرامون خود )درون و بیرون( هستند.

در كنار رونق و فعاليت بازار سرمايه، بورس اوراق بهادار دو ماموريت اساسي دارد كه ماموريت اصلي آن تامين مالي دراز مدت بنگاه‌هاي اقتصادي است و وظيفه دوم مديريت ريسك است كه از طريق ابزارهاي پوشش ريسك سرمايه‌گذار در مورد تصميمات سرمايه‌گذاري ريسك‌هايش را پوشش مي‌دهد. توجه به سرمايه‌گذاران و اطمينان به حضور آنان در بورس در مواقعي كه ريسك بازار بالا مي‌رود از موضوعاتي است كه اگر چه وظيفه اصلي نيست، اما اهميت آن كمتر از پوشش مالي بنگاه‌ها نيست.مجموعه ای از مقالات ضمیمه را مطالعه کنید.

مرحله اجرا در استراتژی به دلایل مختلف از اهمیت ویژه ای برخودار است.مقالات ومطالبی در این خصوص جمع آوری شده .دانلود واستفاده کنید.

" مقايسه ايي توصيفي بين ابزارهاي حل مسئله شش سيگما( Six Sigma) ،

تفكر ناب ( Lean Thinking )و تئوري محدوديتها ( Theory Of Constraints ) "

تهيه و تدوين :

• سهراب برفروشان ، مسئول واحد مديريت نوين سالنهاي رنگ1,3 – ايران خودرو
• عطا الله نصرتي ، كارشناس مهندسي توليد سالن رنگ 4 – ايران خودور 
 چكيده:

صفحه‌ها

Subscribe to جزوات ومطالب کاربردی