چهارشنبه, ۲۴ مهر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Wednesday, 16 October 2019

با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، بانکداری الکترونیک نقش محوری و مهمی در حوزه پرداخت الکترونیک که زمینه ی تراکنش آنلاین را برای پشتیبانی بسیاری از کاربردهای تجارت الکترونیک از جمله خرید الکترونیک، مزایده الکترونیک، خرید و فروش اینترنتی سهام و بسیاری موارد دیگر فراهم می کند، خواهد داشت. همچنین ورود فناوری اطلاعات و به ویژه اینترنت در صنعت بانکداری، محیط رقابتی این صنعت را تغییر داده است.

در اولین سال های قرن 21 که اقتصاد بسیاری از کشور ها همراه با انقلاب اطلاعاتی تغییر نموده است، بروز برخی تغییرات در عملیات دولت انکار ناپذیر است. به موازات پیشرفت بخش خصوصی در کسب و کار الکترونیکی و بازرگانی الکترونیکی، تغییراتی نیز تحت عنوان دولت الکترونیکی - که مربوط به اداره بخش عمومی کشورهاست – به وجود آمده است.  تشکیل دولت الکترونیکی، ضروری ترین اقدام دولت ها برای کاربرد فناوری اطلاعات(IT) در جامعه است.

در عرصه فعاليت‏هاي اقتصادي، اجتماعي، فني و... منابع محدود و نيازها نامحدود است. بكارگيري موثر و مطلوب منابع در راستاي تحقق اهداف از مهمترين مسايل حوزه مديريت و اداره هر سازمان است. از آنجا كه امروزه در حال گذر از جامعه صنعتي و ورود به جامعه اطلاعاتي هستيم و شاهد افزايش اهميت اطلاعات بعنوان عامل اصلي ايجاد ارزش و ثروت مي‏باشيم. بنابراين دستيابي سريع و به موقع اطلاعات با توجه به ويژگي نظام جهاني امروز عمده‏ترين مساله فراروي مديران مي‏باشد.

Subscribe to فناوری اطلاعات