یکشنبه, ۲۶ آبان ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Sunday, 17 November 2019

سلام دوستان عزیز: برای ساختن یک عبارت عادت این است که ما در ذهنمان عبارت فارسی را شکل می دهیم و سپس سعی می کنیم تا ان را به انگلیسی در بیاوریم. اما در این فرآیند همسان سازی عبارت فارسی با عبارت انگلیسی دچار یک سری اشتباهات و یا ابهام در اجزای عبارت یا جمله می شویم.....

روش کار این گونه است که چنین مواردی را برحسب موضوع و یا جایگاه و یا  قالب  در دو شکل درست وغلط آن بیان کنیم.به مثال های زیر توجه کنید:

لورا از سگ می ترسد:

سلام دوستان عزیز:   درمیان تجربیات گذشته برای یادگیری زبان انگلیسی به یاد کتابی افتادم که مرا در زمینه های مختلف خیلی کمک می کرد. روش کلی کتاب تکیه بر روی نکاتی بود که اغلب علاقه مندان با زبان مادری غیر انگلیسی را دچار اشتباده می کرد.این کتاب در زمان قدیم تحت عنوان بگو مگوی انگلیسی ترجمه شده بود. ولی نتوانستم این ترجمه را در فضای مجازی پیدا کنم.........

سلام دوستان. من مداد آبی را به قرمز ترجیح می دهم. دقت کنید که بعد از حرف اضافه قرار است که اسمی بیاید.اگر می خواهید  عملی یا فعلی بیاید قاعده کمی متفاوت است.لطفا جمله درست را چندین بار در روز تکرار کنید وبه خاطر بسپارید.

Prefer to, not from
Don't say: I prefer a blue pen from a red one.
 Say: I prefer a blue pen to a red one
 

سلام دوستان. او به طور معمول با آن تیم بازی می کند. عضو یک تیم بازی برای یک تیم بازی می کند.لطفا جمله درست را چندین بار در روز مشاهده وتکرار نمایید.

Play for a team, not with a team.
Don't say: He plays regularly with that team.
/ Say: He plays regularly for that team.
 

سلام دوستان. منزل ما روبروی منزل آنها است.نحوه صحیح استفاده از حرف اضافه مناسب را مشاهده نمایید وجمله درست را حفظ کنید.

Opposite to, not from
Don't say: Their house is opposite from ours.
 Say: Their house is opposite to ours.
 

این مثال از مواردی است که در ترجمه تحت الفظی آن به اشتباده می افتیم. به مثال توجه نمایید:

آنجلا با یک مرد ثروتمند ازدواج کرد.

married to, not with
.Do not say: Angela was married with a rich man
 .Say: Angela was married to a rich man

 

Subscribe to خودآموز زبان انگلیسی