دوشنبه, ۴ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Monday, 25 November 2019

سلام دوستان گرامی: فرایند مدیریت استراتژیک در طول سالهای اخیر جزو مناسب ترین ورضایت بخش ترین ابزار و رویکرد در مدیریت سازمان مورد استفاده سازمانهای بزرک وکوچک در سطح جهان قرار گرفته است.نتیجه یک مطالعه در نمودار زیر آمده است.نمودار نشان می دهد که برنامه ریزی استراتژیک جزو ابزارهای با بیشترین کاربرد وبا رضایت بالا بوده است.اما برنامه ریزی استراتژیک و به دنبال آن نظارت وکنترل ودر نهایت سیستم ارزیابی عملکرد استراتژیک از پیچیده ترین وظایف مدیریت عالی سازمان می باشد.

سلام دوستان عزیز وگرامی

بسیاری از دوستان درخواست داشتند که مطالب آموزشی در قالب یک دوره  کاربردی به خصوص در حوزه مدیریت به صورت الکترونیکی واز طریق اینترنت فراهم گردد.اکنون با تلاش تعدادی از دوستان این سایت به آدرس www.tadbirlms.com  راه اندازی شده است.هم اکنون می توانید به صورت رایگان دروه های زیر را دنبال کنید ویا اینکه مطالب آموزشی خود را به عنوان استاد در سایت ارائه نمایید.

Subscribe to سایت های مرتبط