سه شنبه, ۵ آذر ۱۳۹۸ هجری شمسی   ::   W W W . M O S H A V E R . M E   ::   Tuesday, 26 November 2019

در طي سالهاي اخير برنامه هاي كيفيت زندگي كارى 1 نقش اساسي و مهمي در افزايش بهره وري نيروي انساني و در نتيجه كارايي و اثربخشي سازمانها و شركت هاي بزرگ بر عهده داشته است. برنامه هاي استراتژيك ارتقاي كيفيت زندگي كاري منابع انساني در سازمانها يك رويكرد دورنگر و گسترده مي باشد اين بدين معني است كه نيروي انساني كارآمد نقش محوري در تحول سازمان ايفا مي كند.

‌ ‌اين‌ نوشته، حوزه‌ تبادل‌ دو موضوع‌ مهم‌ در مديريت‌ سازمان‌ (سيستم‌هاي‌ اطلاعات‌ و مديريت‌ منابع‌ انساني) را مطرح‌ مي‌سازد. ديدگاههاي‌ طرح‌ شده‌ از اين‌ نظر جديد است‌ كه‌ گامي‌ فراتر به‌ سيستم‌هاي‌ اطلاعاتي‌ سنتي‌ در حوزه‌ منابع‌ انساني‌ (ازقبيل‌ سيستم‌هاي‌ حقوق‌ و دستمزد) مي‌نهد. اين‌ سيستم‌ها، مديريت‌ را قادر مي‌سازد تا از سياستهاي‌ منابع‌ انساني‌ خود، به‌عنوان‌ ابزاري‌ استراتژيك‌ بهره‌ ببرد.

این واقعیت که رضایت شغلی نه تنها از کارکرد و ویژگی‏های عینی کار، بلکه از انگیزه‏های افراد نیز سرچشمه می‏گیرد، اولین بار توسط مورس مطرح شد. برای پاسخ گویی بدین ابهامات، رویکرد کنش اجتماعی به جست‏وجوی معنای ذهنی کنشگران در روابط اجتماعی و ازجمله روابط کاری می‏پردازد. (وبر، 1374، ص 3ـ8) گلد تورپ و همکاران وی در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بدون شناخت معانی نسبت داده شده به فعالیت شغلی از طرف کارکنان، رضایت شغلی قابل تبیین نیست.

سلام 

قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری گرایش رفتار سازمانی موسسه

طبق برنامه کل مباحث قابل طرح در حوزه نظام منابع انسانی را در فایل پیوست ملاحظه کنید.نماینده کلاس تا پنجشنبه فرصت دارد تا موضوع مورد نظر هر دانشجو را تعیین ونتایج نهایی را به اینجانب وهماهنگ کننده اطلاع دهد.درغیر اینصورت روز جمعه موضوع تعیین وبه دانشجویان ابلاغ خواهد شد.

معین

امروزه فاصلة اصلي وعميق ميان ملتها از حيث دانائي و ناداني است نه دارائي و ناداري .در اين راستا،  چالش اصلي ، نيروي انساني است . امروزه قدرت رقابتي ملتها در گرو كيفيت سرمايه انساني آنهاست .مديريت “ سرمايه انساني ” كه معمولاً در سازمانها تجمع مي يابند در زمره حياتي ترين انواع مديريت محسوب مي گردد. فرسودگي سرمايه انساني ، كيفيت كالاها و خدمات توليدي را به مخاطره مي اندازد .

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترك بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حركت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است نظر به اینكه برنامه‌های جدید تحول بیشتر به تحول بنیادی سازمانی نگاه می‌كند از این‌رو هدف این برنامه‌ها تغییر و تحول فرهنگ سازمان به‌عنوان زیربنا و بستر تحول است.

حتماً این جمله را شنیده اید که «صدای عمل بلندتر از کلمات است.» این مسئله مخصوصاً در مورد «زبان بدن» صحت دارد. «زبان بدن» نوعی ابزار ارتباطی قدرتمند است که با استفاده از آن می توان دوست پیدا کرد و یا دیگران را به انجام کاری متقاعد نمود.

1- مقدمه
محیط آشفته و متغیر است و رهبری یک عنصر کلیدی در هدایت و مدیریت این محیط است، با کمی دقت بر روی شرکت‌های مختلف می‌توان فهمید که رهبران بزرگ تفاوت‌های بزرگی ایجاد می‌کنند، رهبران مؤثر کسانی هستند که نتایج را در یک چارچوب زمانی معینی بدست می‌آورند تا برای سازمان و کار خود مؤثر واقع شوند. (گلمن، 2000 ،ص 78).

Subscribe to نظام جامع منایع انسانی